A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Drzwi :

możliwość odkrycia nowych stanów; dostęp do kogoś lub czegoś; postawa otwarta lub nie;

 • odgrodzenie się od świata; granica między jednym sposobem doświadczania a drugim;
 • drzwi są symbolem określonego sposobu rozwiązywania sytuacji;
 • jeśli otwieramy je nagle - zdradzamy tym samym własne skłonności do gwałtownych reakcji; za drzwiami kryje się często odpowiedź na pytanie, nowe informacje, nowe doświadczenie; możliwości; bariery; wyjście;
 • wiele drzwi - wiele okazji (nie wiadomo jednak, czy wszystkie będą dobre dla śniącego);
 • jeśli je otwierasz - będziesz miał okazję doświadczyć lub poznać coś nowego; nowe perspektywy; otworzysz się na coś, np. na nowe idee lub na kogoś; otworzą się przed tobą nowe formy wiedzy;
 • na klucz - ukrycie tajemnicy; brak poczucia bezpieczeństwa;
 • naciskać dzwonek - w ten sposób ponaglasz kogoś, alarmujesz, przypominasz o sobie;
 • zardzewiałe zawiasy - kłopoty rodzinne;
 • skrzypiące - możliwe plotki;
 • pukanie do drzwi słyszeć – dręczy cię jakaś myśl, ktoś (lub coś) daje znać o sobie, zabiega o kontakt; sumienie; natrętna myśl;
 • drzwi obrotowe - przebywanie stale w tym samym miejscu; ograniczenie polega na braku dokonywania wyborów; martwy punkt;
 • zapadnia - pułapka życiowa;
 • drzwi w podłodze - otwarcie drogi w sferę podświadomości;
 • drzwi do sklepu - dostęp do określonych idei, dóbr, wiedzy itp.;
 • sen o otwartych drzwiach do jakiegoś pomieszczenia nie zawsze ma znaczenie symboliczne; czasami ujawnia jedynie zawartość pomieszczenia;
 • drzwi promieniujące lub wypełnione czystym światłem, złote - wskazują na możliwość duchowego wzrostu; wstęp na wyższy pułap świadomości;
 • drzwi z tyłu domu - życie prywatne; ukryte zakulisowe działania.