A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Dom :

 • parter - praktyczne życie codzienne; obecna sytuacja; obecny stan psychiczny, poziom rozwoju;
 • kolejne piętra - życie wewnętrzne na wyższych poziomach jaźni; wyższe aspiracje; większe zaangażowanie wdaną sprawę lub problem; większe osiągnięcia intelektualne;
 • front domu - obrazuje to, jak widzą cię inni i w jaki sposób ty pokazujesz się światu;
 • okna - otwartość lub postawa zamknięta; sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość;
 • dom jasny, czysty, schludny - harmonia wewnętrzna, a w konsekwencji zdrowie, powodzenie w sprawach osobistych; zgoda w rodzinie; czysty, spokojny umysł;
 • dom lub mieszkanie piękniejsze niż w rzeczywistości - perspektywa polepszenia sytuacji życiowej; częściej: pozytywne zmiany w osobowości śniącego; na swojej drodze rozwoju duchowego poczynisz znaczny postęp, skutkiem czego dotąd ciemnym zakamarkom twej duszy przywrócony zostanie ich pierwotne piękno i blask;
 • nieporządek, niepokój w domu - pogorszenie twego stanu psychicznego; brak zgody i harmonii w rodzinie; niepowodzenie w sprawach osobistych;
 • wtargnięcie kogoś siłą do twego domu - zakłócenie równowagi psychicznej z czyjegoś powodu; ktoś sprawi ci niemiłą niespodziankę; ingerencja jakiejś siły, myśli, emocji;
 • walący się lub zburzony - rozpad osobowości; upadek wierzeń i pewnych wzorców; będziesz świadkiem czyjegoś upadku; rozbicie czyjegoś ego;
 • budować dom lub fundament - perspektywa zrealizowania jakichś ważnych projektów; plany dotyczące rozwoju, „budowy” czegoś; im dom jest bliższy ukończenia, tym bliższy sukces; sam fundament widziany we śnie nie oznacza, że plany się spełnią; obrazuje jedynie dobre podstawy pod przyszły postęp (jeśli jest wyraźny i solidny); „budowanie” swojej sytuacji finansowej, materialnej, rodzinnej lub innej;
 • widzieć palący się dom - gorączka; lęk przed unicestwieniem jakiejś części „ja”, zwykle tej, którą pokazujemy innym; „wypalone” szczęście rodzinne; brak bazy, ostoi;
 • malować na jasne barwy - wprowadzać do swojego lub czyjegoś życia pozytywne zmiany;
 • remontować, odnawiać - zmiana postaw lub charakteru; po okresie stagnacji nastąpią pozytywne zmiany w twoim wnętrzu, a w rezultacie iw życiu; wewnętrzna przemiana;
 • ciasny - potrzeba większej przestrzeni życiowej; masz wrażenie, że twoje możliwości rozwoju są ograniczone; uwięzienie w konwenansach i ciasnych zasadach; zawężona świadomość;
 • odnajdywanie nowych pokoi, albo przenoszenie się do lepszego, większego domu - zmiany i postęp dokonujące się w życiu wewnętrznym śniącego; nabywanie i zauważanie nowych możliwości własnego rozwoju; poczucie większej swobody działania, wynikające z rozszerzenia horyzontów umysłowych; wolność i większa przestrzeń osobista;
 • puste, zakurzone pokoje - poczucie wewnętrznej pustki; pomijane dotąd i zaniedbane przestrzenie w umyśle (możemy na nowo je odkryć); życie psychiczne wypełnione wzorcami samotności, starości, braku otwartości na zmiany;
 • nieznany pokój - nie znany ci do tej pory obszar w umyśle twoim lub innej osoby;
 • jeśli dom zamieszkuje nasz znajomy (znajoma) - oznacza to jego obszar świadomości, bądź też zakres, w jakim funkcjonuje twoja podświadomość (uosobiona we śnie);
 • jeśli wprowadzasz się do czyjegoś domu - „zadomowisz się” w obrębie czyjejś świadomości; nawiążesz bliską relację z własną podświadomością (jeśli to dom kogoś znajomego);
 • skupiska domów - określone środowisko; zakres pewnych ludzkich doświadczeń;
 • opuszczać dom - rozpoczynasz etap życia, który wymaga wyjścia poza bezpieczne granice i podjęcia ryzyka; „odejście” od zasad wyuczonych w domu rodzinnym; konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoje życie;
 • dom z dziecinnych lat - we śnie życzeniowym: tęsknisz za domem rodzinnym, zgodą, bezpieczeństwem; częściej: wzorce i postawy wyniesione z dzieciństwa; pojawi się problem, który będziesz mógł rozwiązać po przepracowaniu pewnych postaw z dzieciństwa lub uzdrowieniu związku z rodzicami;
 • jeśli płonie - złe wspomnienia przestaną ci ciążyć; „spaleniu” ulegną postawy wzorce wyuczone w dzieciństwie;
 • duży dom z meblami - może zapowiadać lepszą przyszłość i dostatek;
 • kłopoty w dostaniu się do swego domu - świadczą o wewnętrznym zagubieniu, o braku kontaktu z samym sobą; nie umiesz znaleźć wspólnego języka z rodziną; lęki z dzieciństwa przed pozostaniem samemu sobie;
 • dachy domów - umysłowość danego społeczeństwa;