A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Budynek :

 • wnętrze budynku - płaszczyzna działania psychiki śniącego, bądź pewnej grupy ludzi (jeśli w budynku znajduje się wiele innych osób); sytuacja;
 • jakieś budynki z zewnątrz - zbiorowość ludzka; inni ludzie; nasze wyobrażenia na temat ludzi i świata zewnętrznego (taka ocena może okazać się zbyt powierzchowna);
 • wysoki „wysoko” mierzysz; wzniosłe plany, aspiracje; rozwój intelektualny lub duchowy;
 • w remoncie - twój umysł, a w rezultacie i życie poddawane są teraz radykalnym zmianom, odnowie, rekonstrukcji;
 • budynek, w którym mieszkasz - twoja psychika; wnętrze twego umysłu;
 • piętra - to poszczególne poziomy świadomości: piwnica - podświadomość; - parter, piętro, na którym mieszkasz we śnie - świadomość (tzw. średnie „ ja”; myślenie racjonalne, logiczne; - wyższe piętra - intelekt; stany świadomości uzyskiwane w medytacji; wyższa czę­stotliwość energii; możliwość kontak­tu z Nadświadomością (Wyższym Ja); czasem: lęk, że „zapędziłeś się czymś za daleko”; zobacz przykład pod ha­słem winda;
 • biegać wewnątrz budynku z odczu­ciem niepokoju - będziesz się „szar­pał” sam ze sobą z powodu jakiegoś osobistego problemu; trudna sytuacja;
 • obszar aktywności fizycznej lub (czę­ściej) emocjonalnej, psychicznej;
 • widzieć z daleka wysoki obiekt - masz „szczytne” plany, lecz poddaj je weryfikacji i obiektywnej ocenie;
 • walący się - upadek planów lub ja­kiegoś przedsięwzięcia;
 • skupisko budynków - czyjeś „po­dwórko”; określona dziedzina życia ze­wnętrznego;
 • przebywanie w jakimś obiekcie wią­że się również z wąskim, ograniczonym (ścianami) polem działania, rozumie­nia i świadomości; myślenie przebie­gające w pewnych ramach; zakres czegoś; jedna określona dziedzina ży­cia lub sytuacja.