A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Brzytwa :

sen o brzytwie zwykle do­tyczy mężczyzny; coś niemiłego, co związane jest z mężczyzną lub też ze śniącym;

  • złamana - utrata męskiego „ja”; zła­manie „męskiego ducha”;
  • golić się nią - utrata męskości; otwartość na zmiany; zrzucisz „maskę” sym­bolizowaną we śnie w formie brody;
  • golić głowę - wyrzeczenia; pozbycie się własnych poglądów; może ktoś zro­bi ci „pranie mózgu”; sen „inicjacyjny” zapowiadający rozpoczęcie nowego etapu życia, któremu towarzyszyć bę­dzie całkowite odrzucenie dotychczas istniejących w umyśle wyobrażeń, my­śli i postaw;
  • ostrzyć brzytwę - gotowość do ata­ku; zamiar przejawienia agresji i „ostry” język;
  • widzieć brzytwę - dla kobie­ty: przeżyjesz rozterki z po­wodu mężczyzny.