A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Brzeg :

miejsce pomiędzy jedną for­mą a inną, pomiędzy jednym zakre­sem doświadczeń a innym; granica między dwoma „światami”, dwiema „rzeczywistościami”;

  • urwisty - niebezpiecznie przedsię­wzięcie; ryzyko moralnego upadku;
  • dojść do pięknego brzegu rzeki, mo­rza - dotrzesz do końca pewnego eta­pu życia; zrozumiesz, co tak naprawdę pragniesz robić w życiu;
  • morski brzeg - zwykle oznacza sferę pośrednią pomiędzy świadomością a podświadomością, pomiędzy logicz­nym myśleniem a emocjami;
  • lasu - stan między zwykłą codzien­ną świadomością a wzorcami pocho­dzącymi z niższego „ja”; stan płytkiej medytacji.