A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Bryczka :

  • czarna - ciemne moce twojego umysłu, które mogą cię „za­prowadzić” na złą drogę; kierowanie się popędami; impulsywność; nega­tywne siły;
  • z białymi końmi- wesele; jasna, po­zytywna strona umysłu; pozytywne siły i wpływy; entuzjazm; radość; -działanie „sił wyższych”;
  • jechać na niej jako pasażer - pod­dasz się jakimś wpływom, np. karmy;
  • powozić nią - pamiętaj, że obdarzo­ny jesteś władzą kierowania swymi emocjami i postępowaniem; panujesz nad określonymi siłami;
  • jechać bryczką w ciemnych kolorach - niekorzystna zmiana; dadzą o sobie znać mroczne aspekty twojej jaźni; wia­domość o śmierci; zakończenie związ­ku uczuciowego;
  • jeśli nie potrafisz powstrzymać koni lub jeśli bryczka się przewróci - dziki napad twoich emocji zrujnuje wspól­ne szczęście i spokój; rozpad związku;
  • jechać podczas złej pogody - przeciwności losu, które sam ścią­gasz swoimi negatywnymi myślami, złym humorem itp.;
  • widzieć stojącą - perspektywa pod­róży (w sensie dosłownym lub metafo­rycznym).