A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Brud :

niepowo­dzenie; nieświadoma obawa, że się źle przy kimś wypadnie; odczuwanie czegoś (intencji, postępo­wania) jako nieczyste lub niemoralne;

  • brudne ręce - niechlujne zachowanie; ręce mogą być „splamione krwią” złych uczynków; wykonałeś „czarną robotę”;
  • myć się z brudu - oczyścisz się z win i zarzutów; porzucisz złe nawyki; nie przyznasz się do czynów, które w oczach innych mogą uchodzić za niewłaściwe;
  • obrzucenie błotem, brudem - ktoś powie złe rzeczy na twój temat;
  • brud na ciele lub ubraniu - to głów­nie poczucie winy, czasem choroba, utrata reputacji; skalanie duszy; nie­czyste intencje;
  • brudny ktoś o złych zamiarach, „ska­lany” czymś lub jedynie postrzegasz go w taki sposób; można się „zabrudzić” przebywając w złym towarzystwie, czy­niąc coś niezgodnie z pojęciem moral­ności.