A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Brama :

próg; przejście w nowy etap życia, nowy zakres doświadczeń; początek czegoś nowego; z przejściem przez bramę wiąże się życiowa zmiana; przełom; dostęp do określonego poziomu świadomości;

  • otwarta – nowe perspektywy; zaproszenie do podjęcia wyzwania;
  • zamknięta – przeciwności w chwili przejścia do innej „rzeczywistości”;
  • zamknięta brama do kogoś – niegościnność; zamknięta postawa tej osoby;
  • gwałtownie otworzyć - przemoc; nagłe, impulsywne działanie, które pomoże mu dostać się do innego „świata”, np. do lepszej pracy;
  • do wnętrza ziemi - przejście do podświadomości;
  • do nieba - sfera pośrednia pomiędzy twoją codzienną świadomością a światem Wyższego Ja; możliwość przyjęcia wyższych wartości i doświadczenia „wyższych” stanów świadomości (czystszych energii); -
  • bramy do raju - śmierć;
  • bramy miasta - chwila przełomowa przed wejściem do innego „świata” -przy czym nowy etap życia dotyczyć będzie prawdopodobnie współpracy z ludźmi; - możliwość zmiany światopoglądu i postaw społecznych.