A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Błyskawica :

w zależności od in­nych aspektów występujących we śnie błyskawica może mieć dla śniące­go znaczenie pozytywne lub nega­tywne;

  • intuicja; nagłe olśnienie; ducho­we i twórcze przeobrażenie; inspiracja; oświecenie; nagła, pozytywna zmiana w życiu lub psychice śniącego; impuls do działania; siła, która jednorazowo potrafi zniszczyć wszelkie stare struk­tury, aby w ich miejsce mogło powstać nowe życie, nowy porządek;
  • rozładowanie agresji i napięcia, zwykle w formie destrukcyjnej; zapowiedź bolesnego w skutkach wy­darzenia;
  • śmierć z powodu uderzenia piorunem - wielka wstrząsająca zmiana; wiado­mość, która „zwali z nóg”; twoja agre­sja i złe życzenia mogą mocno zadziałać na twoją niekorzyść; zneutralizuj ją ła­dunkiem miłości i przebaczenia; „śmierć” starego „ja”;
  • gdy piorun uderza w drzewo dla kogoś - śmierć lub poważny cios psychiczny (drzewo jako symbol człowieka); - niszczące działanie karmy;
  • z grzmotem - kłótnia; za­powiedź wydarzenia, któ­re może okazać się bolesne w skutkach; wstrząsają­ca wiadomość.