A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Bilet :

  • mieć - perspektywa podróży; wiesz, czego chcesz od życia - teraz należy tylko podjąć decyzję i działać; -poczucie prawa własności do czegoś; uzdolnienia i możliwości w danym kierunku (dają ci prawo wstępu na studia, do określonej pracy itp.);
  • kupować - przyjdzie ci zapłacić cenę za osiągnięcie czegoś (za dotarcie do wyznaczonego celu); nabędziesz do czegoś prawa (bilet wstępu);
  • mieć trudności w kupieniu - niepowodzenia w początkowym etapie na drodze do celu; - nie posiadasz odpowiednich środków (kompetencji, samozaparcia, wiedzy), by móc działać w określonej dziedzinie; - opóźnienia w realizacji planów; - kłopoty w dotarciu do domu lub w wyznaczone miejsce.