A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Biblia :

tradycyjne normy moralne; głos sumienia (sumienie jest zlepkiem wyuczonych zasad na temat tego, co dobre i złe); jeśli twoje postępowanie staje się sprzeczne z owymi zasadami, twoje sumienie we śnie przypomina ci o tym; nie odrzucaj tej wiedzy, ale też nie bierz dosłownie wszystkiego, co we śnie przeczytasz w Biblii.