A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Bańka :

złudzenie; coś delikatnego, co można łatwo utracić; świadomość przemijania; rozprysną lub odlecą daleko twoje kłopoty, wyobrażenia, nadzieje;

  • wynurzanie się bańki z wody - narodziny nowej idei, nowej jaźni.