A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y | Z
<
Popularne
Sen:

Interpretacja snu zawierajacego element Apetyt :

  • mieć - polepszenie stanu zdrowia; entuzjazm; apetyt na życie, uciechy zmysłowe, wiedzę itp.; mocna chęć przyswojenia sobie nowych treści, idei, strawy duchowej; umiejętność brania; zachłanność; pożądanie;
  • na orzechy - głód wiedzy; pragnienie zgłębiania tajników wiedzy;
  • na owoce - głód uczuć; pragnienie przeżyć zmysłowych;
  • stracić - pogorszenie stanu zdrowia; utrata entuzjazmu, energii; postawa zamknięta, wynikająca np. ze stanu depresji; zepchnąłeś na dalszy plan pewne potrzeby; niechęć do przyjęcia określonego programu, wiedzy; zniechęcenie; odrzucasz pewne idee itp.